NIL-Ž d.o.o.

Glavna djelatnost je proizvodnja i prerada različitih vrsta drveta, te izrada, furnira, parket, peleta i briketa.

Kontakt

Nil-Ž

FSC certifikacija znači da se šumom gospodari prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima.

Kontakt

O firmi

Tvrtka se nalazi na više lokacija na području Sisačko-moslavačke županije. Započela je s radom 2002. godine. Tijekom godina smo ulaganjem u tehnologiju obrade drveta značajno proširili proizvodni program i povećali proizvodne kapacitete. Proizvodni pogoni i skladišta prostiru se na površini od 5000 m2, gdje je trenutno uposleno 140 radnika.

BRIKETI

Briketi od biomase su biogoriva koje se koristi kao zamjena za fosilni i drveni ugljen.

PARKET

PREDNOST GOTOVOG PARKETA ODNOSU NA MASIVNI PARKET JE BRZO I JEDNOSTAVNO POLAGANJE, TE SE PRAKTIČKI U ROKU OD 24 SATA PARKET MOŽE KORISTITI.